20. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 3 (custom)

Full Homes – Thi công Dầm Sàn

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

16. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 1
16. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 1
17. Cốt Thép Sàn Mái 1
17. Cốt Thép Sàn Mái 1
18. Cốt Thép Dầm Sàn Mái 2
18. Cốt Thép Dầm Sàn Mái 2
18. Lắp Dựng Cốt Thép Dầm Sàn Mái Tầng 1
18. Lắp Dựng Cốt Thép Dầm Sàn Mái Tầng 1
19. Cốt Thép Sàn Mái 1
19. Cốt Thép Sàn Mái 1

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

19. Hệ Giáo Chống Dầm Sàn Mái 1
19. Hệ Giáo Chống Dầm Sàn Mái 1
19. Thi Công Cầu Thang
19. Thi Công Cầu Thang
20. Cốt Thép Sàn Mái 1 (2)
20. Cốt Thép Sàn Mái 1 (2)
20. Cốt Thép Sàn Mái 1
20. Cốt Thép Sàn Mái 1
20. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 3
20. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 3

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

22. Cốt Thép Cầu Thang
22. Cốt Thép Cầu Thang
24. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 1
24. Cốt Thép Sàn Mái Tầng 1
25. Cốp Pha Sàn Mái 2
25. Cốp Pha Sàn Mái 2
26. Bê Tông Sàn Mái 2
26. Bê Tông Sàn Mái 2
26. Cốt Thép Sàn Mái 1
26. Cốt Thép Sàn Mái 1

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

28. Bê Tông Sàn Mái 2
28. Bê Tông Sàn Mái 2
29. Bê Tông Sàn Mái 2
29. Bê Tông Sàn Mái 2
31. Thi Công Cốp Pha Mái
31. Thi Công Cốp Pha Mái
32. Thi Công Cốt Thép Mái
32. Thi Công Cốt Thép Mái
33. Thi Công Nan Bê Tông Trang Trí
33. Thi Công Nan Bê Tông Trang Trí

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

34. Cốt Thép Mái Elip
34. Cốt Thép Mái Elip
35. Cốt Thép Cầu Thang
35. Cốt Thép Cầu Thang
36. Cốt Thép Dầm Sàn Tầng 3
36. Cốt Thép Dầm Sàn Tầng 3
36. Lắp đặt Sàn Xốp Vro Sàn Mái Tầng 1
36. Lắp đặt Sàn Xốp Vro Sàn Mái Tầng 1
37. Hệ Xà Gồ Sàn Mái 2
37. Hệ Xà Gồ Sàn Mái 2

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Thi công Dầm Sàn

37. Lắp đặt Thép Sàn Mái Tầng 1 Lớp Trên
37. Lắp đặt Thép Sàn Mái Tầng 1 Lớp Trên
40. Thi Công Nan Bt Trang Trí
40. Thi Công Nan Bt Trang Trí
41. Cốt Thép Dầm Sàn Tầng 4
41. Cốt Thép Dầm Sàn Tầng 4
41. Cốt Thép Sảnh Tròn
41. Cốt Thép Sảnh Tròn
45. Đổ Bê Tông Sàn Mái Tầng 2
45. Đổ Bê Tông Sàn Mái Tầng 2
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Play Video about đơn giá xây nhà 2024

Để lại lời nhắn cho chúng tôi