63. Bê Tông Mái Chóp (custom)

Full Homes – Công tác Thi công Mái Chóp & Mái Mansard

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Thi công Mái Chóp & Mái Mansard

2. Đắp Vừa Giả Ngói
2. Đắp Vừa Giả Ngói
26. Cốp Pha Vách Tầng Tum
26. Cốp Pha Vách Tầng Tum
28. Cốp Pha Vách Tầng Tum
28. Cốp Pha Vách Tầng Tum
29. Thi Công Cốp Pha Vách
29. Thi Công Cốp Pha Vách

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Thi công Mái Chóp & Mái Mansard

30. Thi Công Cốp Pha Vách
30. Thi Công Cốp Pha Vách
31. Cốt Thép Vách
31. Cốt Thép Vách
48. Cốt Thép Vách
48. Cốt Thép Vách
62. Cốp Pha Mái Chóp
62. Cốp Pha Mái Chóp
63. Bê Tông Mái Chóp
63. Bê Tông Mái Chóp

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Thi công Mái Chóp & Mái Mansard

68. Cốp Pha Mái Chóp
68. Cốp Pha Mái Chóp
70. Đổ Bê Tông Mái Chóp
70. Đổ Bê Tông Mái Chóp
Đắp Vừa Giả Ngói
Đắp Vừa Giả Ngói
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Play Video about đơn giá xây nhà 2024

Để lại lời nhắn cho chúng tôi