25. Xây Tường Tầng 2 (2)

Full Homes – Công tác Xây Tường

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Xây Tường

Xây Tường 2
Xây tường 2
Xây Tường 1
Xây Tường 1
74. Xây đắp Cửa Sổ Tầng Tum
74. Xây đắp Cửa Sổ Tầng Tum
64. Xây Hộp Kĩ Thuật
64. Xây Hộp Kĩ Thuật

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Xây Tường

50. Xây Seno Mái
50. Xây Seno Mái
49. Xây Tai Cột
Xây Tai Cột
44. Xây Tường Mái Chóp
44. Xây Tường Mái Chóp
38. Xây Hàng Rào
38. Xây Hàng Rào
36. Xây Tường Tầng 3
36. Xây Tường Tầng 3

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Xây Tường

25. Xây Tường Tầng 2
25. Xây Tường Tầng 2
25. Xây Tường Tầng 2 (2)
25. Xây Tường Tầng 2 (2)
28. Xây Tường Tầng 2
28. Xây Tường Tầng 2
29. Xây Bậc Cầu Thang
29. Xây Bậc Cầu Thang
29. Xây Tường Mái Elip
29. Xây Tường Mái Elip

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Xây Tường

29. Xây Tường Ngăn Các Tầng
29. Xây Tường Ngăn Các Tầng
29. Xây Tường Tầng 2
29. Xây Tường Tầng 2
31. Xây Tường Ngăn Trong Nhà
31. Xây Tường Ngăn Trong Nhà
32. Xây Tường Tầng 1
32. Xây Tường Tầng 1
20. Xây Tường Mái
20. Xây Tường Mái

Full Homes xin giới thiệu tới quý anh/chị hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của Full Homes: Công tác Xây Tường

18. Xây Tường Tầng 2
18. Xây Tường Tầng 2
16. Xây Tường Tầng 1
16. Xây Tường Tầng 1
15. Xây Tường Tầng 1
15. Xây Tường Tầng 1
14. Xây Tường Tầng 1
14. Xây Tường Tầng 1
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Play Video about đơn giá xây nhà 2024

Để lại lời nhắn cho chúng tôi