ảnh đại diện ngày doanh nhân việt nam

Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023

Doanh nhân Việt Nam – Thế hệ ngàn năm có một Cuộc khủng hoảng kinh tế, hóa ra không chỉ có những tổn thất, mà còn mang đến một giá trị vô hình rất lớn cho cộng đồng Doanh nhân Việt Nam. Đó chính là sự nhận thức mang tính “tỉnh ngộ”, “khai phóng” rằng: […]

Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023 Read More »