Menu
logo_fullhomes_mobile
logo_fullhomes_desktop
du_an_tnr_dong_van
untitled1
previewcopy
slide2_7330

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

I- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

 Những giấy tờ cần có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu cụ thể tại Điều 1 Thông tư số  10/2012/TT-BXD).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ CMND của chủ sở hữu đất

+ Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của Người chủ trì thiết kế.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế.

- 02 bộ bản vẽ thiết kế do đơn vị thiết kế có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

- Bản cam kết (nếu cần thiết) chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, về an toàn lao động.

Rất nhiều khách hàng quên giấy tờ pháp lý cơ bản

II- Thủ tục  xin cấp giấy phép xây dựng:

- Chủ đầu tư nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của UBND cấp quận huyện.

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Cơ quan cấp giấy phép xây dựng xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu thì cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng đối chiếu với các điều kiện được cấp giấy phép xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện được cấp giấy phép xây dựng để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thời gian cấp giấy phép xây dựng: Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đến hạn nói trên, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

- Nhận kết quả và nộp lệ phí: Chủ đầu tư tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

 

Trên đây là một số kinh nghiệm thực tế mà Fullhomes muốn chia sẻ cùng bạn. 

 

Fullhomes - Xây nhà hạnh phúc” luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn!

Copyright © 2017 Fullhomes