Menu
logo_fullhomes_mobile
logo_fullhomes_desktop
du_an_tnr_dong_van
untitled1
previewcopy
slide2_7330

Nhà VP Trần Bình, Hà Nội

  • Loại hình nhà ở:           Nhà văn phòng
  • Địa điểm thi công:        Số 146 phố Trần Bình, Hà Nội
  • Diện tích xây dựng:      950 m2
  • Thời điểm khởi công:    Tháng 11/2016
  • Tiến độ thi công:          10 thángCopyright © 2017 Fullhomes