Menu
logo_fullhomes_mobile
logo_fullhomes_desktop
du_an_tnr_dong_van
untitled1
previewcopy
slide2_7330

Nhà văn phòng OCEAN EDU – Nguyễn Lương Bằng – Hà Nội

  • Loại hình nhà ở:              Nhà văn phòng
  • Địa điểm thi công:           Số 204 phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
  • Diện tích xây dựng:         200 m2
  • Thời điểm khởi công:      Tháng 10/2015
  • Tiến độ thi công:             11 tháng

 

  

Copyright © 2017 Fullhomes