Menu
logo_fullhomes_mobile
logo_fullhomes_desktop
du_an_tnr_dong_van
untitled1
previewcopy
slide2_7330

Nhà Anh Mạnh - Bắc Ninh

  • Loại hình nhà ở:          Biệt thự
  • Địa điểm thi công:      Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Diện tích xây dựng:    600 m2
  • Thời điểm khởi công:  Tháng 10/2017
  • Tiến độ thi công thô:  6 tháng        

 

 

Những hình ảnh thực tế tại công trình :

   

 

 

 


 


 

Copyright © 2017 Fullhomes