Menu
logo_fullhomes_mobile
logo_fullhomes_desktop
du_an_tnr_dong_van
untitled1
previewcopy
slide2_7330

Nhà A.Giang - Phú Diễn, HN

  • Loại hình nhà ở:          Nhà ở kết hợp cho thuê

  • Địa điểm thi công:       Số 155 phố Phú Diễn, Hà Nội

  • Diện tích xây dựng:     800 m2

  • Thời điểm khởi công:   Tháng 8/2017

  • Tiến độ thi công:         11 tháng

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2017 Fullhomes